Våre sponsorer og hovedsamarbeidspartnere

Bli med på laget! Sammen får vi Rogaland til å skinne! Rikssamlingsjubileet skal løfte fram historien om regionen vår og dannelsen av nasjonen Norge. Det er en fascinerende fortelling om samarbeid, mot og nysgjerrighet, om entreprenørskap og teknologiutvikling, om...

quiz1

Test deg selv: Hva kan du om vikingtiden? Det er et mål at Rikssamlingsjubileet skal heve folks kunnskaper om landets historie. Med denne uhøytidelige quizen kan du sjekke hvordan du selv ligger an. Svaret ditt er anonymt. Bilde fra vegg på Arkeologisk museum i...

Sponsor artikkel

Rikssamlingsprosessen  Noen av oss har lært på skolen at Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike under slaget i Hafrsfjord. Det er en lærdom som trenger nyansering. Karmsundet, starten på Nordvegen, med kongsgårdområdet og Olavskirken på Avaldsnes i forgrunnen....

Kontaktinfo

Kontaktinfo Slik kommer du i kontakt med oss: Jubileets styringsgruppe er sammensatt av politikere fra alle eierkommunene og ledes av Bjørg Tysdal Moe (KrF, Rogaland fylkeskommune). Øvrige medlemmer er Arne-Christian Mohn (AP, Haugesund), Alf Magne Grindhaug, (KrF,...

Om Rikssamlingsjubileet

Om riks­samlings­jubileet Rikssamlingsjubileet Hafrsfjord – Nordvegen 2022 er et samarbeid mellom Haugesund, Karmøy, Sola og Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Jubileets hovedmarkering vil foregå i tidsrommet 9.-19. juni 2022. Jubileets...