Rikssamlingsjubileets logo
Karmøy:

Avaldsnes

Under rikssamlingen ble Avaldsnes en av Harald Hårfagres viktigste kongsgårder, men også hans forgjengere og etterkommere visste å utnytte stedets strategiske plassering langs Nordvegen.

Kunsterisk illustrasjon av Harald Hårfagres kongsgård

Slik kan kongsgården ha sett ut på Harald Hårfagres tid. (872–930 e.Kr) Illustrasjon: Steinar Iversen

Title Address Description
Kong Augvalds veg 103, 4262 Avaldsnes, Norge

Helt siden bronsealderen har mektige slekter hatt sete her, så området er svært rikt på kulturminner. På Avaldsnes finner du middelalderkirken Olavskirken, Nordvegen historiesenter og vikinggården som er en sentral arena for rikssamlingsjubileets hovedmarkering. Ved Olavskirken pågår en spennende arkeologisk utgraving av en kongsgård som ble bygget i samme periode som kirken, rundt 1250 e. Kr.

Avaldsnes før vikingtiden

Perioden fra år 0 til år 400 e. Kr. kalles gjerne for romertiden og er en del av nordisk jernalder, i likhet med vikingtiden. De arkeologiske sporene fra denne perioden er mange på Avaldsnes, og basert på funnene har man laget denne videoanimasjonen.

Avaldsnes etter vikingtiden

Vikingtiden (800-1050 e.Kr.) markerer slutten på jernalderen i Norge og tar oss inn i middelalderen. Harald Hårfagres etterkommere hadde kongesete på Avaldsnes i nærmere 500 år. Denne rekonstruksjonen av kongsgården viser hvordan det kan ha sett ut på Avaldsnes rundt år 1300. Animasjonen er basert på de arkeologiske utgravingene i 2017.

Arrangørene: