Rikssamlingsjubileets logo

Om riks­samlings­jubileet

Rikssamlingsjubileet Hafrsfjord – Nordvegen 2022 var et samarbeid mellom Haugesund, Karmøy, Sola og Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Jubileets hovedmarkering foregikk i tidsrommet 9.-19. juni 2022.

Jubileets styringsgruppe var sammensatt av politikere fra alle eierkommunene og ble ledet av Bjørg Tysdal Moe (KrF, Rogaland fylkeskommune). Øvrige medlemmer var Arne-Christian Mohn (AP, Haugesund), Alf Magne Grindhaug, (KrF, Karmøy), Ove Evertsen (FNB, Sola) og Dagny Sunnanå Hausken (SP, Stavanger).

En arbeidsgruppe bestående av administrativt ansatte i eierkommunene hadde ansvaret for planlegging og praktisk gjennomføring av jubileet. 

Målsettingen med jubileet var at det skulle:

  • styrke kunnskapen om Hafrsfjordslaget og kongemakt i Rogaland, både regionalt og nasjonalt.
  • oppleves aktuelt, interessant og relevant for vår egen samtid og skape bredt engasjement gjennom et mangfold av aktiviteter og tiltak.
  • bidra til å styrke kjennskapen til en viktig del av regionens – og landets historie.
  • bidra til identitetsbygging
  • aktualisere behovet for økt forskning og formidling innen arkeologi og historie.
  • bidra til utvikling og styrking av reiseliv og opplevelsesturisme.

 

Grafikken på disse sidene er laget av Ingund Svendsen, Arkeologisk museum Stavanger
Webdesign: www.opal-digital.no

 

Arrangørene: