Rikssamlingsjubileets logo

Fortellingen om nasjonen Norge: Hvordan begynte det?

På begynnelsen av 700-tallet fantes det ikke et land som het Norge. I stedet bestod området her av mange små riker som ble styrt av høvdinger, fyrster, jarler og småkonger. Ingen av dem var mektige og rike nok til å ta makten i hele det langstrakte landet vårt, og kanskje tenkte de ikke en gang på at akkurat det var en mulighet.

Flokk med sauer

Hvorfor tror du Harald Hårfagre kan takke denne gjengen for at han ble Norges første rikskonge?

Men så, kanskje helt mot slutten av 700-tallet, skjer det noe som sakte, men sikkert skaper store endringer i landet vårt. Vi vet ikke hvordan det skjedde eller hvor ideen og kunnskapen kom fra, men noen finner ut at de skal sette mast og seil på skipene. Fram til da hadde folk som bodde langs den lange kysten vår bare brukt årer og rodd skipene sine. Det fantes ro-skip som var mer enn 20 meter lange og ble rodd av flere enn 30 personer, og det må ha vært litt av en opplevelse å heise seil og se båten gli gjennom vannet av seg selv.

Seil av ull

Seilene på disse skipene som hele verden i dag kjenner som vikingskip, var laget av ull, først og fremst fra sauer. Man måtte ha en stor saueflokk for å kunne lage nok ulltråd til ett seil, og det var veldig mye arbeid å veve stoffet. Det var nok bare de rikeste gårdene og bygdene som hadde mulighet til å skaffe seg et seilskip.

Mens du arbeider med de praktiske oppgavene på denne siden, vil du oppdage at Harald Hårfagre kunne takke sauene for at han klarte å ta makten over Norðvegr og bli Norges første rikskonge rundt år 872. Norðvegr er det gamle navnet på skipsleia, veien mot nord, som etter hvert ble til nasjonen Norge.

Men først bør du se denne videoen:

Aktiviteter og oppgaver

Lag din egen håndtein

Lag din egen håndtein

Redskapet vikingene brukte når de skulle gjøre ulla fra sauene om til tråd, kalles en håndtein. Den består av en rund, rett pinne og et såkalt spinnehjul. Spinnehjulet var ofte laget av en stein som var formet som et lite hjul som pinnen ble stukket inn i. Her kan du lære hvordan du enkelt lager din egen håndtein med moderne materialer.

Spinn ulltråd på håndtein

Lær å spinne tråd!

Å spinne med en håndtein krever litt øvelse, men når du først begynner å få det til, er det ganske spennende og gøy å se hvordan ulla forvandles til en tråd. I vikingtiden var nok dette et arbeid mange måtte ta del i og lære seg, for det tok mange timer å spinne tråd nok til bare ett klesplagg.

Lag en vev

Lag din egen vev!

Vikingene brukte vev når ulltrådene de hadde spunnet skulle bli til stoff som de kunne lage seil og klær av. Vikingenes vever ble kalt oppstadvev. Disse vevene var store, like høye som et menneske, og sto oppreist. Her skal du få lære hvordan du kan lage deg en liten vev, og hvordan du kan bruke den til å veve med.

Bilde av vikingskip laget av melkekartong

Lag et vikingskip

Her kan dere lære å lage et vikingskip med en tom melkekartong (helst 1,5 liter) gaffa-teip, vanlig teip, en spisepinne, en biopose, hyssing og litt plastelina. Vil du lage det store skipet som vises i begynnelsen av filmen, viser vi deg hvordan helt på slutten. Lykke til!

 

Bilde av gateskilt i Stavanger. Torbjørn Hornklovesgate

Haraldskvadet

På Våland i Stavanger finnes en gate oppkalt etter Torbjørn Hornklove. Det er ikke så mange som vet hvem han var, men takket være ham, kjenner vi historien om slaget i Hafrsfjord. Her kan du få høre et kvad (dikt) han laget for cirka 1150 år siden, fremført på språket vikingene snakket!

Utsnitt av Andreas Blochs bilde Slaget i Hafrsfjord

Tegn eller mal

Mange kunstnere har forsøkt å se for seg hvordan slaget i Hafrsfjord kan ha vært. Noen av dem er malt på 1800-tallet – før vi visste hvordan et vikingskip så ut. Det fikk vi vite da de store vikingskipene som i dag ligger på vikingskips-museet i Oslo ble funnet, Gokstadskipet i 1880 og Osebergskipet i 1904. Her kan du finne inspirasjon til ditt eget bilde.

Arkeolog undersøker gravhaug med plyndringsgrop

Gravhauger

I vikingtiden ble jarler, høvdinger, konger, dronninger og andre mektige personer gravlagt i hauger. her kan du lære mer om denne skikken og finne ut om det finnes slike gravhauger i nærheten av der du bor.

Kongsgårdområdet på Avaldsnes

Avaldsnes – maktens havn!

En av Harald Hårfagres viktigste kongsgårder lå på Avaldsnes på Karmøy, og det var kanskje her han bodde mest da han ble gammel. Her kan du finne ut hvorfor. Hva var det med Avaldsnes?

Arrangørene: