Rikssamlingsjubileets logo
Hvorfor slo Harald Hårfagre seg ned her?

Avaldsnes – Norges eldste kongesete

Etter slaget i Hafrsfjord slo Harald Hårfagre seg ned på Avaldsnes på Karmøy, og dette ble en av hans viktigste kongsgårder. I tillegg hadde han kongsgårder på Utstein, på Fitjar, på Alrekstad (Bergen) og på Seim i Nordhordland, ifølge de gamle skaldekvadene.

Kunsterisk illustrasjon av Harald Hårfagres kongsgård

Slik kan kongsgården ha sett ut på Harald Hårfagres tid. (872–930 e.Kr) Illustrasjon: Steinar Iversen

På Avaldsnes hadde mektige slekter holdt til helt siden bronsealderen (1700–500 f.Kr.), og helt fra omkring år 0 kan vi nok vi si at de som hadde makten her, kan regnes som konger. Derfor kalles stedet gjerne for Norges eldste kongesete.

Grunnen til at Avaldsnes ble et så viktig sted for så lenge siden, skjønner vi når vi tar en titt på dette bildet av Sør-Norge, tatt av fra en satellitt ute i verdensrommet.

(Legg merke til at bildet i den lille hvite rammen til venstre er forstørret opp i den store rammen til høyre.)

Sør Norge og Karmsundet

Går vi to-tusen år tilbake i tid var det ikke seil på skipene her i Norden. Folk rodde eller padlet. Skipene kunne være ganske store, opp mot 20 meter, og med plass til mange roere. Å krysse over åpent hav med slike båter, var selvfølgelig risikabelt. Vind, og bølger kunne få skipet ut av kurs og sende det langt til havs eller knuse det mot svaberg og skjær langs kysten. Redningsvesten var ikke oppfunnet. Ikke nødraketten eller mobiltelefonen heller. Kunne man ro på innsiden av en øy, så gjorde man det.

Det smale sundet i begynnelsen av Nordvegen

Se på bildet av Sør-Norge igjen. Legg merke til at det er et sund mellom Karmøy og Bokn som fortsetter nordover mot Haugesund. Dette er begynnelsen på Nordvegen, som det het tidligere, båtruta som har gitt navn til landet vårt: Norge. På engelsk heter det fremdeles Norway. Veien mot nord.

Rett før du kommer til det smaleste punktet i dette sundet, ligger Avaldsnes. I et smalt sund som dette er det ofte sterk strøm, og den snur gjerne med tidevannet. Kom du roende sørfra, måtte du kanskje stanse og vente på at strømmen skulle snu før du greide å komme deg videre.

Bueskyttere

På det smaleste er sundet 170 meter bredt. Ligger du midt i sundet er det 85 meter til land på hver side. En langbue skyter lett 100 meter, så kongene på Avaldsnes trengte ikke å gå i båtene engang for å stanse folk som rodde forbi. Og stanse folk, det gjorde de.

Foto: Boleslaw Ginter. (Bueskyttere på Hafrsfjordkaupangen.)

Hvorfor? Fordi de kunne. Skulle du forbi Avaldsnes måtte du rett og slett betale avgift. Avaldsnes var Norges første bomstasjon, og det var bedre å betale toll her en å risikere livet, båten og mannskapet i havet på utsiden av Karmøy.

Det er klart at Harald Hårfagre, den første rikskongen, også la sin viktigste kongsgård til Avaldsnes. Slik sikret han seg kontrollen over handelen langs Nordvegen. Og ikke nok med det. Fra Karmøy kunne han også følge med på seilingsruta mot vest – Skottland, England og Irland. Det var som du kanskje vet også en viktig handels- og plyndringsrute i vikingtiden.

Tilbake til oversikten