Rikssamlingsjubileets logo
Sola:

Erling Skjalgssons hvilesteiner

På den 7,5 kilometer lange strekningen mellom Hafrsfjord bru og ruinkirken i Sola står en forunderlig bein rekke av bautasteiner. De står på 6 ulike steder, jevnt fordelt utover i terrenget. Et sagn knytter steinene til vikingen Erling Skjalgsson, som var herse og lendmann i Sola fram til sin død i 1027/1028.

Bautastein på Haga i Sola

Bautasteinen på Haga. Foto: Trond Ole Hølland Paulsen

Title Address Description
Jåsundsteinen
Prestaskjervegen 4, 4056 Tananger, Norge
Melingsteinen
Melingsvegen 44, 4056 Tananger, Norge
Hagasteinene
Hagavegen 53, 4056 Tananger, Norge
Risasteinen
Risavegen 27, 4056 Tananger, Norge
Hogstadsteinen
Søndre Hogstadveg 63, 4050 Sola, Norge
Sømmesteinen
Erlingvegen 9, 4050 Sola, Norge
Sola ruinkirke
Bautavegen 10, 4050 Sola, Norge

Sagnet sier at steinene ble satt opp etter at Skjalgsson døde, som et symbol på likferden hans: “Da Erling var blitt drept av Olav den hellige i slaget i Soknasundet den 21.desember 1028, rodde mennene hans hjem med liket. De gikk i land ved Jåsund for å bære ham derfra til Sola (til kirkestedet der Ruinkirken står i dag). Senere reiste de en bauta på dette stedet, og på hvert sted de hadde satt båren ned for å hvile.”

På kartet du se plasseringen av steinene. Melingsteinen, Hagasteinen  og Risasteinen ligger på dyrka mark og er derfor vanskelige å komme tett innpå i vekstsesongen.

Hvilesteinene i Sola. Foto: Trond Ole Paulsen

Arrangørene: