Rikssamlingsjubileets logo
Karmøy:

Nausttuftene på Ferkingstad

På Ferkingstad lever fremdeles Sagnet om den mektige kong Ferking som levde her på 600-tallet. Størrelsen på de godt synlige ruinene etter båthusene hans forteller noe om hvor store båter vi var i stand til å bygge allerede to århundrer før slaget i Hafrsfjord!

Dronefoto av nausttufter fra 600-tallet

Dronefoto med markering av naustene. Foto: Rogaland fylkeskommune.

Title Address Description
Nausttuftene på Ferkingstad
Nesvarden 65, 4274 Stol, Norge

De 30 meter lange naustene kunne huse skip større enn Osebergskipet. Kanskje var de i bruk helt opp til vikingtiden (800-1050 e. Kr.) Ganske sikkert er det at skipene her har vært brukt til å stanse de som på godværsdager forsøkte å snike seg på utsiden av Karmøy for å slippe unna “bompenger”. I jernalderen sto havet 1-2 meter høyere enn i dag. Avstanden fra naustene og ned til Hoptjern var med andre ord en del kortere, og utløpet bredere og dypere.

Arrangørene: