Rikssamlingsjubileets logo
Sola:

Ytraberget

Ved 1100-årsmarkeringen av slaget i Hafrsfjord ble det reist en bauta på Ytraberget. Den ble signert av kong Olav V.

Bautastein på Ytraberget

Bautasteinen på Ytraberget i Sola har inskripsjonen «Harald 872 – Olav 1972» (Foto: Trond Ole Paulsen)

Title Address Description
Ytraberget, Sola, Norge

Ytraberget er en halvøy ved Hafrsfjord i Sola kommune. På toppen av berget ligger ruinene av en bygdeborg, trolig fra folkevandringstiden (400-550 e.Kr.) Ifølge sagatradisjonen skal Harald Hårfagres motstandere ha flyktet mot land da de innså at slaget var tapt: «Da flyede kong Kjåtve til en holme, hvor det var en stor borg». Kanskje er det nettopp Ytraberget Snorre beskriver her. Halvøya var trolig en holme for 1150 år siden.

Arrangørene: