Rikssamlingsjubileets logo
Sola:

Domsteinene

10 minutters spasertur fra Solastranden finnes en mystisk og myteomspunnet steinsirkel som den dag i dag forundrer både fagfolk og lokalbefolkning.

Bildet av steinsirkelen Domsteinene

Domsteinene i Sola: Foto: Trond Ole Hølland Paulsen

Title Address Description
Nygårdsbakken 2, 4044 Hafrsfjord, Norge
Nordsjøvegen 320, 4053 Ræge, Norge

Steinsirkelen ble første gang beskrevet i 1745, og har siden den gang vært et mysterium. Slike sirkler er sjeldne og vi vet strengt tatt ikke hva de har vært brukt til. Domsteinene knyttes til sagn og fortellinger om Erling Skjalgsson som var høvding i området på begynnelsen av 1000-tallet, altså mot slutten av vikingtiden. Kanskje var dette et tingsted i Erling Skjalgssons tid, men trolig har det vært brukt i flere århundrer før det, kanskje til religiøse ritualer ? Stedet er skiltet og lett tilgjengelig.

Bilder fra Domsteinene: