Rikssamlingsjubileets logo

For 115O år siden fikk landet sin første konge!

For 115O år siden fikk landet sin første konge!

Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden mellom Sola og Stavanger. Med det blir han Norges første konge. I 2022 er det 1150 år siden. Det skal feires!

Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden mellom Sola og Stavanger. Med det blir han Norges første konge. I 2022 er det 1150 år siden. Det skal feires!

For 115O år siden fikk landet sin første konge!

For 115O år siden fikk landet sin første konge!

For 115O år siden fikk landet sin første konge!

Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden mellom Sola og Stavanger. Med det blir han Norges første konge. I 2022 er det 1150 år siden. Det skal feires!

Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden mellom Sola og Stavanger. Med det blir han Norges første konge. I 2022 er det 1150 år siden. Det skal feires!