Rikssamlingsjubileets logo
Strand:

Gravhaugene på Strand

I området rundt Strand kirke, like ved Tau, ligger flere store gravhauger og vitner om et sterkt maktsenter i jernalderen.

Et bilde av et informasjonsskolt foran ei grønn mark. I enden av marka en stor gravhaug med trær på.

Varhaugen ved Strand, sett mot vest.

Title Address Description
Monanevegen 26, 4120 Tau, Norge

Det ligger flere imponerende gravhauger og andre fornminner i dette området. Alt er skiltet som en cirka 2 kilometer lang kultursti. Det er bare en av gravhaugene i området som er undersøkt, og den inneholdt mer enn 50 gjenstander som vitnet om at den gravlagte var av svært høy rang. Flere av gjenstandene fra denne såkalte ryttergraven fra vikingtid er utstilt på Arkeologisk museum i Stavanger.

Bilder fra Strand: