Rikssamlingsjubileets logo
Avaldsnes:

Grønhaug

Skipsgraven Grønhaug på Avaldsnes er lett tilgjengelig og godt synlig i krysset Torvastadvegen/E134 på Avaldsnes. Haugen er, sammen med Storhaug noen få kilometer lenger nord på Karmøy, Skandinavias eldste skipsgravhauger. Stedet har informasjonsskilt der gravinnholdet som ble avdekket i 1902 er illustrert.

Gravhaug

Grønhaug på Avaldsnes. Foto: Rogaland fylkeskommune

Title Address Description
Torvastadvegen, 4262 Avaldsnes, Norge

Tradisjonelt beregnes starten på vikingtiden til året 793 da vikinger angrep et kloster i Lindisfarne i Skottland. Omtrent på samme tid ble en mektig mannsperson gravlagt i denne haugen på Bø ved Avaldsnes. Da haugen ble undersøkt i 1902 kom et 15 meter langt skip til syne. Det er restene fra dette skipet som har gjort det mulig å datere begravelsen til å ha funnet sted i tidsrommet 790-795. Var det Sagakongen Halv som ble gravlagt her? Den langt mer kjente skipsbegravelsen på Oseberg fant sted i 834. Moderne arkeologiske undersøkelser har avdekket en spennende sammenheng mellom Grønhaugskipet og det verdensberømte Osebergskipet: De er begge bygget på Sør-Vestlandet.

Bilder fra Grønhaug. Svart-hvittbildene er fra utgravingene av skipet i 1902. Bildene tilhører Bergen Museum.