Rikssamlingsjubileets logo
Stavanger:

Minnesteinene på Ullandhaug

Like ved Ullandhaugtårnet på Stavangers høyeste punkt, 138 m.o.h., står en ansamling av 16 steiner i marmor med ulike inskripsjoner på. De er restene etter Haraldstårnet som sto her før dagens tårn ble bygget.

Ullandhsug med utsikt over Hafrsfjord

Steinene fra Haraldstårnet med Hafrsfjord i bakgrunnen. Foto: Trond Ole Hølland Paulsen

Title Address Description
Ullandhaugleitet 11, 4021 Stavanger, Norge

I 1895 fikk Stavanger turistforening bygd et tårn på toppen av Ullandhaug. Det skulle være et utfartsmål, men også et minnested for slaget i Hafrsfjord. Det såkalte Haraldstårnet ble tegnet av selveste Hartvig S. Eckhoff (kjent som arkitekt for Stavanger Museum, Rogaland teater og Stavanger sykehus). Tårnet var et utsiktspunkt slik Ullandhaugtårnet er i dag, og inneholdt restaurant og en maleriutstilling med slaget i Hafrsfjord som tema. Tårnet ble delvis ødelagt under krigen, da tyskerne bygget det om til en luftevernstilling, og revet i 1963. 

Bilder fra Haraldstårnet:

Bilde 1,5 og 6 er fra arkivet etter Hannchen Jacobsen og Rachel Johnsen, som drev fotoforretning og atelier sammen fra 1904 til 1908. Bilde 5 og 6 er fra kong Haakon og dronning Mauds korningsferd den 26. juni 1906. Legg merke til marmorsteinene som opprinnelig sto oppe på tårnet. Øvrige bilder er fra  byarkivet i Stavanger.  Klikk på bildene for større versjon. Bilde 4  er fra 60-tallet, etter at tårnets opprinnelige uttrykk er rasert.