Rikssamlingsjubileets logo

Kontaktinfo

Slik kommer du i kontakt med oss:

Jubileets styringsgruppe er sammensatt av politikere fra alle eierkommunene og ledes av Bjørg Tysdal Moe (KrF, Rogaland fylkeskommune). Øvrige medlemmer er Arne-Christian Mohn (AP, Haugesund), Alf Magne Grindhaug, (KrF, Karmøy), Ove Evertsen (FNB, Sola) og Dagny Sunnanå Hausken (SP, Stavanger).
En arbeidsgruppe bestående av administrativt ansatte i eierkommunene har ansvaret for planlegging og praktisk gjennomføring av jubileet. Den ledes av Trond Ole Paulsen.

Målsettingen med jubileet er at det skal:

  • styrke kunnskapen om Hafrsfjordslaget og kongemakt i Rogaland, både regionalt og nasjonalt.
  • oppleves aktuelt, interessant og relevant for vår egen samtid og skape bredt engasjement gjennom et mangfold av aktiviteter og tiltak.
  • bidra til å styrke kjennskapen til en viktig del av regionens – og landets historie.
  • bidra til identitetsbygging
  • aktualisere behovet for økt forskning og formidling innen arkeologi og historie.
  • bidra til utvikling og styrking av reiseliv og opplevelsesturisme.