Rikssamlingsjubileets logo
Stikktittel = h6+stikktittel:

For 115O år siden fikk landet sin første konge! h1+article header

For 115O år siden fikk landet sin første konge! h2+article header

For 115O år siden fikk landet sin første konge! h3+article header

Titler uten den røde streken under er h1, h2 og h3 – uten ‘article header’:

Det er helt konge!

Ballets dronning!

Du er min prinsesse

Dette er paragraph + Article intro. Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden mellom Sola og Stavanger. Med det blir han Norges første konge. I 2022 er det 1150 år siden. Det skal feires!

Dette er paragraph + fet ingress. Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden mellom Sola og Stavanger. Med det blir han Norges første konge. I 2022 er det 1150 år siden. Det skal feires!

Dette er vanlig tekst = paragraph. I våre naboland var det imidlertid blitt vanlig at kirken, konger og keisere fikk skrevet årbøker som redegjorde for viktige hendelser. I både engelske, frankiske, tyske, arabiske, russiske og bysantiske (greske) kilder finner vi fortellinger om kontakten med vikingene, som er skrevet ned kort tid etter hendelsen. De handler ofte om plyndringer og voldsomme slag, men også om fredelig handel og inngåelser av avtaler og allianser.

Dette er en mellomtittel = h4+mellomtittel

Som i nesten all fortellertradisjon, er det de mest dramatiske hendelsene som blir viet størst plass. Kanskje er det grunnen til at vikingene er blitt fremstilt så krigerske? Den daglige handelsvirksomheten var kanskje ikke verdt å nevne i en årbok, men en brutal plyndring av et kloster må jo omtales. Men vikingene var også handelsfolk som blant annet solgte ull, pels og hud og tenner fra hvalross.

Dette er paragraph + billedtekst. Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden mellom Sola og Stavanger. Med det blir han Norges første konge. I 2022 er det 1150 år siden. Det skal feires!

Dette er paragraph + Uthevet sitat. Omkring år 872 vinner Harald Hårfagre det sagnomsuste vikingslaget på fjorden.

Dette er en od-button

Altså først en link + deretter formats OD-button

Dette er Uppercase. Store bokstaver uavhengig av h-tag eller p-tag

This is append test: