Rikssamlingsjubileets logo

Rikssamlingsprosessen

Rikssamlings­prosessen Slaget i Hafrsfjord er blitt stående som selve symbolet på den norske rikssamlingen, og i følge sagaene stod det endelige slaget om kontrollen over Norge i nettopp her, omtrent i år 872. Men hvor stort var egentlig Hårfagres rike? Var det...