Rikssamlingsjubileets logo

Visste du dette om Osebergskipet

Historien: Visste du dette om Osebergskipet? Osebergskipet er utvilsomt noe av det mest praktfulle vi har av historiske kulturskatter i Norge. Sammen med alle de andre gjenstandene som ble funnet under utgravingen i 1904, forteller det helt andre historier om våre...

Steinkrossane i Rogaland

Historia: Steinkrossane i Rogaland På fleire stader rundt om i Rogaland – fortrinnsvis ute ved kysten – står det steinkrossar. Ein reknar med at desse er sette opp frå rundt 950 og fram til første del av 1000-talet, altså i siste del av vikingtida. Steinkrossane er...

Tegn eller mal

Slik har de sett det for seg: Kunstnerne og slaget i Hafrsfjord På midten av 1800-tallet var mange kunstnere opptatt av å male bilder med motiver fra norsk historie. Helt siden da har kunstnere forsøkt å se for seg det dramatiske sjøslaget i Hafrsfjord. Hvordan vil du...

For skoler

Fortellingen om nasjonen Norge: Hvordan begynte det? På begynnelsen av 700-tallet fantes det ikke et land som het Norge. I stedet bestod området her av mange små riker som ble styrt av høvdinger, fyrster, jarler og småkonger. Ingen av dem var mektige og rike nok til å...

Kunstnerne og slaget i Hafrsfjord

Slik har de sett det for seg: Kunstnerne og slaget i Hafrsfjord På midten av 1800-tallet var nasjonalromantikken en viktig retning innen kunsten, og motiver fra norsk historie ble høyt verdsatt. Helt siden da har kunstnere forsøkt å se for seg det dramatiske sjøslaget...

Sponsor artikkel

Rikssamlingsprosessen  Noen av oss har lært på skolen at Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike under slaget i Hafrsfjord. Det er en lærdom som trenger nyansering. Karmsundet, starten på Nordvegen, med kongsgårdområdet og Olavskirken på Avaldsnes i forgrunnen....